Ups Satış/Montaj/Bakım

UPS, elektriksel güç kaynağınız ile elektronik sisteminiz arasında bulunan ve bu sistemin dahilindeki bileşenleri elektrik akımındaki anormalliklerden ya da iniş çıkışlardan koruyan bir donanımdır. Çıkış güçleri geniş bir aralıkta değişebileceği gibi, güç dönüştürme yapıları da ev kullanımına uygun olarak bir fazlı, sanayi/ticari kullanıma uygun olarak üç fazlı olabilir.

UPS’ler, bilgisayar sisteminizi besleyen akımın voltajdaki düşme ya da bir elektrik kesintisi sonucu azalması ya da tükenmesi halinde sisteme yedek güç sağlarlar.Bunun yanı sıra, elektrik akımında kısa süreli ve hafif ya da uzun süreli ve yüksek artışlar şeklinde gözlenen dalgalanmalar sırasında yine UPS’ler devreye girer. UPS’ler, bir elektrik kesintisi durumunda sistemin normal bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayarak size üzerinde çalışmakta olduğunuz işi kaydetmeniz ve sisteminizi sağlıklı bir biçimde kapatmanız için ihtiyaç duyduğunuz zamanı verirler.

Evlerde kullanılan kişisel bilgisayarların (PC) güç kaynakları, çıkış güçleri, kullanılan bilgisayar ve çevre donanımlara (monitör, yazıcı, fax-modem vs.) bağlı olarak 500 VA ile 1000 VA arasında değişen bir fazlı UPS’lerden beslenir. Çoğu kez line-interactive yapıdaki UPS’ler PC kullanımında yeterlidir. Gelişmiş mimarilerde ise (örneğin sunucu sistemlerinde) on-line UPS sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Line-interactive UPS’ler, normal çalışmaları sırasında şebeke enerjisini doğrudan ve hiçbir gerilim / frekans düzeltmesi yapmadan bilgisayara uygular. Dolayısıyla şebeke geriliminde meydana gelebilecek gerilim / frekans dalgalanmaları ve bozulmaları hiçbir regülasyona uğramadan, olduğu gibi bilgisayara uygulanmış olur. Sanayi uygulamalarında karşılaşılan enerji kalite problemlerinin söz konusu olmadığı, ev ve ofis ortamında kullanılan şebeke geriliminin doğrudan bilgisayarların güç kaynaklarına uygulanmasında sakınca öngörülmemektedir ve bu durum bilgisayarda, gerilim dalga şekline bağlı bir problem oluşturmaz. Şebeke kesintisi durumunda Line-interactive UPS lar, aküsünden aldığı doğru gerilim şeklindeki elektrik enerjisini, kare dalga şeklindeki alternatif gerilime dönüştürür ve bilgisayara uygular. Şüphesiz ki, elektrik kesintisi sırasında UPS tarafından bilgisayara uygulanan ve bilgisayar modeline göre değişen kare dalga veya sıfır seviyeli kare dalga şeklindeki çıkış geriliminin kalitesi, şebekenin sinüsoidal dalga şeklinden daha düşüktür, ancak bilgisayarların güç kaynakları, nispeten kısa sürecek (7-10 dakika arası) olan bu çalışma durumunu tolere edebilmektedir.

On-Line UPS lar daha üst güçlerde ve daha görev-kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. Tek fazlı ve üç fazlı yapıda olabilirler. Günümüzde otomasyon sistemleri, ATM makinaları, haberleşme sistemleri, tıp cihazları gibi kritik yüklerin beslenmesinde yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Line-interactive yapıdan farklı olarak, kritik yük olarak nitelendirilen bilgi işleyicilerin elektrik güç gereksinimi normal çalışma sırasında şebeke yerine UPS ünitesi üzerinden karşılanır ve UPS, yükü şebeke geriliminde baş gösterebilecek tüm olumsuzluklardan koruyacak (gerilim / frekans değişimleri, harmonikler, EMI, Flicker vs.) şekilde izole eder. Kesintisiz olmasının yanısıra, kaliteli ve regüleli temiz bir elektrik gücü de sunan on-line UPS lar, gelişmiş güç ve kontrol yapıları ile günümüz bilgi işlem teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu güç korumasını sağlamaktadır.

Kesintisiz Güç Kaynakları (Uninterruptible Power Supply – UPS) adından da anlaşılacağı gibi kesintisiz enerji kaynağıdır.Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebeke de meydana gelen veya gelebilecek olası gerilim dalgalanmaları ( düşük gerilim, yüksek gerilim, faz kaybı ) , kısa veya uzun süreli kesintiler veya harmonikler gibi durumlarda yükü bu değişimlerden koruyan ve yüke teknik olarak sağlıklı ve temiz enerji sağlayan elektronik cihazlardır.

UPS ler yapı itibari ile ikiye ayrılır:
– Statik UPS
– Dinamik UPS

Statik UPS ler ise kendi içinde;
OFLINE UPS
LINE INTERACTİVE UPS ( regüleli ve regülesiz )
ONLINE ÇİFT ÇEVRİM UPS

Statik UPS tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu (Rectifier), akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici (Inverter) ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu‘dur.

Muhtelif markalardaki inverterlerin bakım ve onarımı profosyonel ekiplerimizce yapılmakatadır.

OFLINE UPS nedir ?

 

OFLINE UPS
Off line UPS normal çalışma koşullarında şebekeyi direk yüke verirler elektrik kesintisi durumunda UPS devreye girer ve kısa süreli de olsa elektrik kesintisi kullanıcı tarafından hissedilir.

Off Line tipi UPS’ler genellikle küçük güçlerde üretilirler. Çünkü şebekedeki elektrik kesintisi durumunda UPS’in yükü akü grubuna aktarması sırasında yüksek güçlerde sorunlar yaşanabilir

 

LINE INTERACTİVE UPS nedir?

 

LINE INTERACTİVE UPS
Bu tip UPS lerde şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve akü şarj birimi aktiftir. Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır. Off line UPS lere göre farkı şebeke beslemesi OVR üzerinden geçerek tesise aktarılır.OVR ( otomatik voltaj regülasyonu) şebeke elektriğini sürekli olarak olması gerektiği değerde tutar ( 220V – 50Hz ) Line Interactive UPS’ler piyasada özellikle voltaj regülasyonlu UPS olarak bilinmektedir.

 

ONLINE ÇİFT ÇEVRİM UPS

 

ONLINE ÇİFT ÇEVRİM UPS
OnLine Çift Çevrim UPS’lerde şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir.

Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir. En yeni teknoloji olup en çok tercih edilen UPS modelidir.