A.g. / O.g. ve Trafo

Orta gerilim şebekeleri, yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerini birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. … Ülkemizde orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 33 kV gerilimler kullanılır. Orta gerilimler, kullanılan enerji nakil hatlarının uzunluğuna göre hat gerilim tespit edilir

Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Gerilimin sembolü U veya E harfleridir, birimi ise V harfiyle gösterilen Volt tur.Doğru akım üreteçleri (piller, aküler ve bunların gurupları) genellikle 1.5- 110 V gerilime sahiptirler. Evlerimizde kullanılan alternatif akım enerjinin gerilimi 220 V , sanayide kullanılan alternatif akımın gerilimi ise 380 V’tur. Gerilim miktarı arttıkça gerilime maruz kalan kişinin can güvenliği azalır. Yüksek gerilimlerin izolasyonu daha zordur. O yüzden pratikte kullanılabilir enerji gerilimi, alçak gerilim olarak tabir edilen ve her türlü elektrikli alıcının çalışma gerilimi olan 110-380 Volt arasıdır.

Enerjinin uzak yerlere taşınması ve dağıtılması için de gerilimin yükseltilmesi gerekir. Türkiye’de en yüksek gerilime sahip iletim hatları ve transformatörler 380 000 V= 380 kV olup en uzun mesafeli ve en güçlü hatlardır.

Alçak Gerilim ( AG ) : 1000 Volta kadar gerilim verilen iletim hatlarıdır.

Orta gerilim ( OG ) : 1000-15.000 Volt arası gerilim verilen iletim hatlarıdır.

Yüksek gerilim ( YG ) : 15.000 volt ve üzeri gerilim verilen iletim hatlarıdır.

Firmamız tüm Türkiye’de bu gerilim değerlerinin hepsinde iletim hatları çekebilmektedir. Ayrıca proje yapımı, enerji müsadeleri, geçici kabulleri izin ve anlaşmalarını yaparak sizlere anahtar teslim hizmet vermektedir.

O.G. kablolarının tranşelerinin açılması Kabloların uygun derinlikte ve yönetmeliklere göre döşenmesi, ek muflarının ve kablo başlıklarının yapılma uygulamaları. Köşk tipi trafo merkezle-rinin projelendirilmesi, O.G. malzemesinin temini, İşletme ve koruma topraklamasının yapılması, Meger topraklama cihazıyla ölçümü, A.G. Panosu, Kompanzayon Panosunun hazırlanması uygulamaları firmamızda yapılmaktadır.

 

TRAFO, direk tipi trafolar 400kVA dahil kullanılabilir fakat beton köşk tipi trafo merkezleri 400kVA den büyük güçleri beslemek için orta gerilimi alçak gerilim kademesine düşürerek alçak gerilimden enerji dağıtımı için trafo merkezi olarak kurulur. Orta gerlimden veya alçak gerilimden ölçmek için sayaç kullanılara dizayn edilir.

Yeni Trafo tesisi veya güç arttırımı için ilk aşama ihtiyaç olan güçü hesaplayarak trafo gücüne karar verilir. Daha sonra Enerji Müsade Belgesi müracatı yapılmalıdır. Enerji müsade belgesindeki şarta göre orta gerlim projesi çizilir ve onay için yetkili kuruma verilir.

Trafo ve kourma elipmanları kapalı bir alan içinde bulunması gerilim malzemelerinin insan ve canlı temasını engeller. Hava şartlarına bağlı olmadan gerekli kontroller yapılabilir. Hava şartlarına bağlı olarak elektrik kesintileri en az düzeyde olur. Şehir içindeki trafo merkezleri hava hattı ve ayrıca yeraltı kabloları ile dağıtım yapabilme olanağı mevcuttur.